Veneen kaasulaitteistojen huollot ja veneen kaasulaitteistojen korjaukset

Veneen kaasulaitteistojen huollot ja korjaukset

Inconsen Liikkuva Huolto tarkistaa ja tekee tarvittavat muutokset veneessäsi Kuten seuraavasta Tukesin tekstistä käy ilmi, koeponnistus on syytä tehdä vuosittain.
Varaa huoltosi jo tänään!

Onko veneesi kaasulaitteisto kunnossa?

Kaasun käytön turvallisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota vesillä liikuttaessa. Kaasun vuotaminen veneeseen aiheuttaa vaaratilanteen. Kaasua voi kertyä pienestäkin vuodosta veneen sisätiloihin, josta se ei ilmaa raskaampana pääse pois. Kaasuhälytin on veneessä erittäin tarpeellinen turvalaite.

Kaasulaitteiden huolto ja kunnossapito on tärkeää, jotta kaasuvuodot saadaan ehkäistyä. Kaasuputkiston ja siihen liitettyjen kaasulaitteiden tiiviys tulisi tarkistaa vuodonilmaisimella vähintään vuosittain. Jos vuodonilmaisinta ei ole, tulisi tehdä painekoe. Kaasuletkujen kunto on myös tarkastettava vuosittain. Letkukiristiminä kuuluu veneessä käyttää ruostumattomia nestekaasuletkulle tarkoitettuja kiristimiä.

Veneessä ei saa käyttää vanhoja liesiä tai muita kaasulaitteita, joissa ei ole liekinvarmistinta. Sisätilojen lämmittimien, vedenlämmittimien ja jääkaapin on oltava suljetun järjestelmän mukaisia. Tällöin palamisilma otetaan ulkoa ja palokaasut poistuvat suoraan ulkoilmaan.

Kaasulaitteiden käytössä on noudatettava käyttöohjeita ja käytettävä kutakin laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Liettä ei saa missään nimessä käyttää lämmittimenä. Riittävä palamisilman saanti tulee aina varmistaa kaasulaitteitta käytettäessä.

Veneessä saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg. Kaasupullot tulee kiinnittää pystyasentoon niille varattuun sisätiloista eristettyyn tilaan siten, etteivät pullot pääse liikkumaan. Retkeilykäyttöön tarkoitettuja siirrettäviä nestekaasulaitteita ei pidä käyttää lainkaan veneen sisätiloissa.

(Lähde: Käytä nestekaasua oikein, TUKES)

Pyydä tarjous